Дисиминација за практична работа во Португалија подржано од Erasmus+

Пет ученика и еден наставник од електротехничка и машинска струка од СУГС „Владо Тасевски“, Скопје имаа можност да патуваат на практична работа во компании во Повоа де Варзим, Португалија во период од 21.09.2021 до 05.10.2022. Можноста на младите за патувањето

Прочитај повеќе
Список на ученици од I година распределeни по паралалеки за учебната 2021/2022 година

Драги наши ученици,  пред сè ви посакуваме успех во новата учебна година . Учебната година започнува на 1 септември 2021 година   (прва смена)   Во прилог е списокот на ученици распределен по паралелки. Сообраќајна струка техничар за транспорт и шпедиција 

Прочитај повеќе

Активности

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ