Список на ученици од I година распределeни по паралалеки за учебната 2021/2022 година

Драги наши ученици,  пред сè ви посакуваме успех во новата учебна година . Учебната година започнува на 1 септември 2021 година   (прва смена)   Во прилог е списокот на ученици распределен по паралелки. Сообраќајна струка техничар за транспорт и шпедиција 

Прочитај повеќе

Активности

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ