Известување за почеток на учебната 2022/ 2023 година

Почетокот на учебната 2022/2023 год започнува на 1 септември 2022 г. со почеток во 9.00 часот за I и III година ( прва смена) и 12.00 часот за II и IV година (втора смена) . Свечениот дочек на ученици

Прочитај повеќе
Списоци на паралелки во прва година учебна 2022/2023 година

Сообраќајна струка I-1 техничар за транспорт и шпедиција I-2 техничар за транспорт и шпедиција I-10 техничар за железнички сообраќај Електротехничка струка I-3 техничар за компјутерска техника и автоматика I-4 техничар за електротехника и телекомуникации I-5 техничар

Прочитај повеќе

Активности

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ