Официјални резултати од упис 2022/23 ( втор циклус)

На македонски наставен јазик Техничар за транспорт и шпедиција Електротехничар за елeктротехника и телекомуникации Машинско енергетски техничар    На албански наставен јазик Компјутерска техника и автоматика Електротехничар за електротехника и телекомуникации Техничар за транспорт и

Прочитај повеќе

Активности

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ