Државен натпревар „Лидер на струка“

На натпреварот за „Лидер на струка 2019“ одржан во училиштето „Ѓошо Викентиев“- Кочани на 6.12.2019 , нашите ученици освоија ПРВИ

Прочитај повеќе

Најнови артикли

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ