Резултати од упис за учебна 2020/21 година прв уписен рок-второ пријавување

  Сообраќајна струка Техничар за транспорт и шпедиција Техничар за железнички сообраќај Електротехничка струка електротехничар за електроника и телекомуникации електромеханичар Машинска струка Машинско-енергетски техничар (техничар за производно машинство) инсталатер за греење и климатизација

Прочитај повеќе
Најпретприемичко училиште

6:30, момент кој предизвикува бура од емоции....❤️ Во конкуренција на сите училишта од нашата држава, СУГС Владо Тасевски е избрано за НАЈпретприемничко училиште и ќе учествува на изборот за епитетот 'најдобра ученичка компанија' во Европа, во Берлин(Германија), во месец ноември. Горди

Прочитај повеќе

Активности

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ