Завршна екскурзија

Нашите ученици од трета година на екскурзија во Будимпешта-Прага-Карлови

Прочитај повеќе

Најнови артикли

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ