Распоред на враќање/подигање на учебници

  2 4.09.2020 г. (четврток) 8:00 часот – 3-3 8:45 часот – 3-4 9:30 часот – 3-5 10:15 часот- 3-6 11:00 часот – 3-7 11:45 часот – 3-8 12:30 часот – 2-2 13:15 часот – 2-3 14:00 часот – 2-4 14:45 часот – 2-5 15:30 часот – 2-6 16:15 часот – 2-7 17:00

Прочитај повеќе

Активности

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ