Конкурс за упис во учебната 2021/22

  КОМПЛЕТНИОТ КОНКУРС МОЖЕТЕ ДА ГО ВИДИТЕ

Прочитај повеќе
Одбележување на денот на планетата земја

Одбележување на 22 април - Ден на планетата Земја                                  СУГС" Владо Тасевски" - Скопје

Прочитај повеќе

Активности

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ