Резултати од упис за учебна 2021/22

Резултати од упис за учебна 2021/22 година (прв уписен рок-прво пријавување) Сообраќајна струка Техничар за транспорт и шпедиција Техничар за железнички сообраќај Електротехничка струка електротехничар за електроника и телекомуникации Машинска струка Машинско-енергетски техничар (техничар за производно машинство) инсталатер за

Прочитај повеќе

Активности

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ