Известување за вонредни ученици за контакт со менторите за августовска испитна сесија

 Комисиja за сообраќајна струка Комисиja за електротехничка струка Вонредните ученици се должни да стапат во контакт со наставниците назначени за ментори во комисиите во периодот по објавувањето на комисиите на интернет сајтот на училиштето. Оваа пракса ќе трае се додека

Прочитај повеќе

Активности

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ