•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HPВклучувањето на учениците во различни воннаставни активности претставува значаен сегмент во нивното севкупно напредување. Од таа причина настојуваме да ги анимираме учениците во сите настани што се актуелни во нашето окружување

Посети

Завршна манифестација во рамките на проектот „Еднакви права и можности за сите ученици " . Браво деца , малку е да кажам дека бевте најдобри . Се гордеам со вас ! СУГС Владо Тасевски се гордее со вас !

Нашите ученици од трета година на екскурзија во Будимпешта-Прага-Карлови Вари-Братислава

На 12-ти Март 2019 година класот 3-10 со предметен наставник Дејан Сточевски ја посетија Ранжирната станица каде правеа практична вежба да направат опис на станични реони и формирање на пратишта на возење со манервирање на товарни вагони по колосечите за отпрема насока.

Беше ова вечер која ќе ја паметиме...
60 години јубилеј на СУГС Владо Тасевски.

III Македонска бригада, бб 1000 Скопје 
Р.Северна Македонија

Информации: + 389 2 240 00 40

FAX :  389 2 240 00 40

sugsvladotasevski@gmail.com

Go to top
Template by JoomlaShine