Посета на осигурителната компанија Триглав осигурување-Скопје

На ден 4.2.2019г. и 6.2.2019г.  учениците од 4-1 и 4-2 и професорите Зоран Ѓоргиевски и Катерина Стојческа реализираа посета на осигурителната компанија Триглав осигурување-Скопје.