Изложбениот центар за електрична енергија

На 20.9.2018г. професорите Валентина Тренчевска и Горан Младеновски со група ученици го посетија Изложбениот центар за електрична енергија, прв од ваков вид во земјата и регионот кој е сместен во автентичниот и оригинален простор на старата Хидроцентрала Матка.