Беше ова вечер која ќе ја паметиме...
60 години јубилеј на СУГС Владо Тасевски.


Насмевки на лицата на професорите и учениците, коментари на воодушевување од гостите, по некоја солза радосница на повозрасните колеги кои биле дел од нашата училишна историја. 
Сите ние ги делиме спомените од годините кои се зад нас, сите ние заедно ќе го трасираме патот кон остварување на нашите цели и планови.
Благодарност до сите чинители во програмата на патронатот. Посебна благодарност до менторите-наставници. 

Директор:

Александар Сибиновски