На 12-ти Март 2019 година класот 3-10 со предметен наставник Дејан Сточевски ја посетија Ранжирната станица каде правеа практична вежба да направат опис на станични реони и формирање на пратишта на возење со манервирање на товарни вагони по колосечите за отпрема насока.