Завршна манифестација во рамките на проектот „Еднакви права и можности за сите ученици " . Браво деца , малку е да кажам дека бевте најдобри . Се гордеам со вас ! СУГС Владо Тасевски се гордее со вас !