ПСС станица за технички преглед

Во периодот од 8.10 до 19.10.2018г. наставниците Диме Ризоски, Анѓела Јошеска, Катерина Стојческа, Зоран Ѓорѓиевски, и Дејан Стојчески со учениците од трета и четврта година, сообраќајна струка, реализираа посета на ПСС станица за технички преглед.