•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HPВклучувањето на учениците во различни воннаставни активности претставува значаен сегмент во нивното севкупно напредување. Од таа причина настојуваме да ги анимираме учениците во сите настани што се актуелни во нашето окружување

Посети

Што се случува кога една екипа средношколски пријатели ќе се сретнат на прослава на 30
години од матура?

Посета на осигурителната компанија Триглав осигурување-Скопје

ПСС станица за технички преглед

Изложбениот центар за електрична енергија

III Македонска бригада, бб 1000 Скопје 
Р.Северна Македонија

Информации: + 389 2 240 00 40

FAX :  389 2 240 00 40

sugsvladotasevski@gmail.com

Go to top
Template by JoomlaShine