На натпреварот за есеј на тема „Money doesn’t buy happiness’’  

во организација на Балканскиот универзитет во месец мај, ученикот Стефан Трпковски од 4-5 клас под менторство на наставникот Лидија Димеска, го освои второто место и се здоби со стипендија.