Во месец ноември, наставникот Славица Јанкулоска учествуваше на интернационален натпревар

по повод 30 години постоење на издавачката куќа Express Publishing од Англија и беше избрана меѓу 30 победници. Идеите за креативни и практични часови ќе бидат издадени во учебник од истата издавач-ка куќа.