Државниот избор на Лидер на струка се одржа на 9.12.2018г.

Домаќин на оваа манифестација  беше СОУ „Наце Буѓони “ од Куманово. Ученикот Мајкл Танчин од паралелката 4-4 на изборот за Лидер на образовниот профил електротехничар за електроника и телекомуникации,  го освои првото место. Ментори: Марија Стамболиева и Светлана Николовска.