Ученикот Валентин Цветковски од III година за натпреварот Массум 2019, категорија најдобар филм го направи краткиот филм : Dream со кој го освои првото место. 

Ученикот Дамјан Петрушевски од II-6 натпреварот Массум 2019, категорија најдобар филм го направи краткиот филм : Не е се во телефоните.