На 3.5.2019 во СОУ„Ѓорѓи наумов“- Битола се одржа 38-тиот државен натпревар на ЕМУЦ-и. На на тпреварот од нашето училиште имаше претставници од сите три струки: Електротехничка, машинска и сообраќајна.

1
2
3
1/3 
start stop bwd fwd

Од Електротехничка струка се натпреваруваше Дарко Петровски од III-4 клас, под менторство на наставникот Љубица Маркудова и освои трето место, за образован профил - електротехничар за електроника и телекомуникации.

Од Сообраќајна струка се натпреваруваше Виктор Браневски од III-1 клас, под менторсво на Анѓела Јошеска и освои трето место, за образовен профил- техничар за транспорт и шпедиција.

Од Машинска  струка се натпреваруваше Дарко Петровски од III-8 клас, под менторство на Рајна Каевска и освои пофалница, за образовен профил машинско-енергетски техничар.