Во организација на Црвен крст на Република Северна Македонија, Општинска Оранизација Кисела Вода - Скопје, на ден 15.05.2019 година се одржа 42-ри општински натпревар по прва помош.
Под раководство на Зоран Ефремов , нашата екипа во состав: 
1.Стефан Спасовски III -1
2.Ана Марија Јововиќ  III -2
3.Николина Јовановска  III -2
4.Александра Неделковска  III -2
5. Ангела Станческа  III -10
6.Иван Радински  IV -1
го освоија 2 -то место