На 13.06.2019 беше одржана втората едукативна практично показна работилница на тема: „ Развојни микропроцесорски ситеми, организрана од страна на Логинг електроника. Од нашето училиште учествуваа шест наставници од електро активот и двајца ученици од втора година.