6:30, момент кој предизвикува бура од емоции....❤️ Во конкуренција на сите училишта од нашата држава, СУГС Владо Тасевски е избрано за НАЈпретприемничко училиште и ќе учествува на изборот за епитетот 'најдобра ученичка компанија' во Европа, во Берлин(Германија), во месец ноември. Горди сме на нашите ученици кои се дел од ученичката компанија, а бескрајно благодарни на менторите-наставници Весна Живаљевиќ и Катерина Малова Младеновска.