На 11.3.2018г. на факултетот ФИНКИ се одржа регионален натпревар по информатика од областа на програмирање во С++.

 Под менторство на професор Сениха Мандал учествуваа учениците Димитар Николовски и Јован Јачовски од I-5 клас, при што ученикот Димитар Николовски освои III место и со тоа право да учествува на државен натпревар. Државниот натпревар се одржа на 24.3.2018, каде  ученикот Димитар Николовски освои пофалница.