На училишниот (општински ) натпревар за учениците од III година

 – електротехничка струка, одржан на 28.2.2018г., најдобар успех постигна ученикот Мајкл Танчин 34. под менторство на проф. Ана Петровска-Ристевска.   

Регионалниот натпревар се одржа на 30.3.2018 г. во СУГС „8 Септември “.На регионалниот натпревар се натпреваруваше и ученичката Хана Небиу, ученичка која следи настава на албански наставен јазик, под менторство на професорот Уран Туда.  Хана Небиу на регионалниот натпревар го освои првото место, а Мајкл Танчин трето место. И двата ученика се пласираа за учество на државниот натпревар.