•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HP

Натпревари

На 13.06.2019 беше одржана втората едукативна практично показна работилница на тема: „ Развојни микропроцесорски ситеми, организрана од страна на Логинг електроника. Од нашето училиште учествуваа шест наставници од електро активот и двајца ученици од втора година.

Оваа година по четврти пат се организираше Националниот MOS натпревар, каде натпреварувачите ги покажаа своите вештини во познавање на Microsoft Office апликациите: Word, Excel и PowerPoint (2013 или 2016).

На 3.5.2019 во СОУ„Ѓорѓи наумов“- Битола се одржа 38-тиот државен натпревар на ЕМУЦ-и. На на тпреварот од нашето училиште имаше претставници од сите три струки: Електротехничка, машинска и сообраќајна.

Во организација на Црвен крст на Република Северна Македонија, Општинска Оранизација Кисела Вода - Скопје, на ден 15.05.2019 година се одржа 42-ри општински натпревар по прва помош.

Ученикот Валентин Цветковски од III година за натпреварот Массум 2019, категорија најдобар филм го направи краткиот филм : Dream со кој го освои првото место. 

III Македонска бригада, бб 1000 Скопје 
Р.Северна Македонија

Информации: + 389 2 240 00 40

FAX :  389 2 240 00 40

sugsvladotasevski@gmail.com

Go to top
Template by JoomlaShine