Search HP

Новости

ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ

ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА

 

  • Општи одредби

Препораките се однесуваат на сите јавни основни и средни училишта и се во насока да се поддржи реализација на ефективна и ефикасна онлајн настава, да се обезбеди етичко однесување на наставниците и учениците за време на реализација на наставата од далечина.

  1. Реализација на наставата од далечина
  • Сите наставни часови, по правило, се реализараат на МС Тимс, како средство за одржување на онлајн настава преку синхрона комуникација во рамки на Националната платформа за учење на далечина.
  • Учениците коишто имаат пристап до Интернет, наставата на далечина, освен на компјутер или лаптоп може да ја следат и на паметен уред или мобилен телефон.
  • За учениците коишто немаат компјутерска опрема, немаат пристап до Интернет или за учениците од социјално ранливите категории, училиштето треба да обезбеди пристап до наставните содржини во некоја друга форма којашто одговара на можностите на учениците (печатени материјали, ЦД и сл.).
  • Родителите/старателите се должни да го известат одделенскиот или класниот раководител за сите технички проблеми со пристапот до наставата на далечина.

 

На 9-ти ноември, средното училиште СУГС „Владо Тасевски“ од Скопје е прогласено за најпретприемачко училиште за 2019/2020  година во мрежата на Џуниор Ачивмент Македонија, ќе биде дел од настанот организиран од #JAEurope " The Entrepreneurial School Awards 2020".Дигиталниот настан ќе ги обедини претставниците на училиштата и наставниците од 39 победнички училишта , ки доаѓаат од 25 европски земји. Настанот има за цел да ги вклучи сите победнички училишта вклучени во програмата за ученичка компанија и да им одаде признание за нивното изворедно залагање во поддршка на претприемничкото образование . Дел од планираните работилници ќе овозможат дискусија за предизивиците во работењето на наставниците а време на пандемија, како и актуелни трендови на пазарот на трудот и вештини и секако понатамошна меѓунаародна соработка со останантите наставници од Европа.

ПРВА И ТРЕТА ГОДИНА

 

ВТОРА И ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

Вонредните ученици се должни да стапат во контакт со наставниците назначени за ментори во комисиите во периодот по објавувањето на комисиите на интернет сајтот на училиштето. Оваа пракса ќе трае се додека испитите се изведуваат преку електронски пат. Во прилог се телефоните на ангажираните наставници за оваа сесија.

Мартин Павлов  078 404 240

Александар Каракачанов  075 404 816

Трајче Шопов 076 442 172

Зоран Ѓорѓиевски  075 200 509

Дејан Стојчески  078 202 958

Катерина Стојческа  078 202 957

Ангела Јошеска  071 278 750

Д.р. Цветанка Ристиќ  078 221 460

Драгиша Секулоски  072 265 125

Томе Аџиевски 071 934 590

 

24.09.2020 г. (четврток)

8:00 часот – 3-3

8:45 часот – 3-4

9:30 часот – 3-5

10:15 часот- 3-6

11:00 часот – 3-7

11:45 часот – 3-8

12:30 часот – 2-2

13:15 часот – 2-3

14:00 часот – 2-4

14:45 часот – 2-5

15:30 часот – 2-6

16:15 часот – 2-7

17:00 часот – 2-8

17:45 часот 2-9

18: 15 часот2-10

25.09.2020 г. (петок)

9:00 часот – 1-1

9:45 часот – 1-2

10:30 часот – 1-3

11:15 часот- 1-4

12:00 часот – 1-5

12:45 часот – 1-6

13:30 часот – 1-7

14:15 часот – 1-8

15:00 часот – 1-9

15:45 часот – 1-10

Драги наши ученици,

 

Согласно измените на Календарот за организација  на учебната 2020/2021 година во јавните средни училишта ( Службен весник на Република Северна Македонија бр. 209 од 27.8.2020 ), Ве известуваме дека учебната 2020/2021 година започнува на 1 Октомври 2020 година.

 

Сообраќајна струка  I-1, I-2 и I-10

Електротехничка струка I-3, I-4, I-5 и I-6

Машинска струка I-7, I-8 и I-9

 

Класни раководители на прва година 

III Македонска бригада, бб 1000 Скопје 
Р.Северна Македонија

Информации: + 389 2 240 00 40

FAX :  389 2 240 00 40

sugsvladotasevski@gmail.com

Go to top
Template by JoomlaShine