•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HPВклучувањето на учениците во различни воннаставни активности претставува значаен сегмент во нивното севкупно напредување. Од таа причина настојуваме да ги анимираме учениците во сите настани што се актуелни во нашето окружување

Обуки

На 30 и 31 март 2019 наставниците од СУГС „Владо Тасевски“- Скопје активно учествува на обука за „Работа со ученици со посебни образовни потреби“,

На 27.8.2018г. и 29.8.2018г.  во просториите на СУГС „Лазар Танев“ се одржа обука  на тема Развивање вештини и поддршка на иновации, модернизација на техничко образование.

На 30.6.2018 и 1.7.2018г. во Банско, Р.Бугарија, се одржа семинар на тема

На 19.6.2018г. во М6 Едукативен центар, Скопје, беше одржан настан со кој се обележа почетокот на проектот Образование за вработување во Македонија (E4E@mk),

На 9 и 10 јуни 2018г. наставниците Горан Младеновски, Уран Туда, Рајна Каевска присуствуваа на

III Македонска бригада, бб 1000 Скопје 
Р.Северна Македонија

Информации: + 389 2 240 00 40

FAX :  389 2 240 00 40

sugsvladotasevski@gmail.com

Go to top
Template by JoomlaShine