Search HP

Обуки

На 30 и 31 март 2019 наставниците од СУГС „Владо Тасевски“- Скопје активно учествува на обука за „Работа со ученици со посебни образовни потреби“,

На 27.8.2018г. и 29.8.2018г.  во просториите на СУГС „Лазар Танев“ се одржа обука  на тема Развивање вештини и поддршка на иновации, модернизација на техничко образование.

На 19.6.2018г. во М6 Едукативен центар, Скопје, беше одржан настан со кој се обележа почетокот на проектот Образование за вработување во Македонија (E4E@mk),

На 30.6.2018 и 1.7.2018г. во Банско, Р.Бугарија, се одржа семинар на тема

На 9 и 10 јуни 2018г. наставниците Горан Младеновски, Уран Туда, Рајна Каевска присуствуваа на

III Македонска бригада, бб 1000 Скопје 
Р.Северна Македонија

Информации: + 389 2 240 00 40

FAX :  389 2 240 00 40

sugsvladotasevski@gmail.com

Go to top
Template by JoomlaShine