На 19.03.2019 година професорката по англиски јазик Славица Јанкуловска одржа отворен час во паралелката II-2.

На часот се работеа активности од книгата прирачник Ideas Central (Express Publishing, November 2018) каде што беше објавен практичен и интерактивен час на професоркта. На часот беа присутни психологот и социологот на училиштето како и неколку предметни професори.