27.9.2019 година - СУГС„Владо Тасевски". Во рамки на проектот „Комуникација" поддржан од Град Скопје, проф.Зендел Абедин Шехи од ЕУ Институт реализираше предавање на тема „Невербална комуникација". Цел на предавањето беше развивање на знаења и вештини за невербална комуникација кај учениците од IV година.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/10 
start stop bwd fwd