Директорот на Средно училиште на Град Скопје „ Владо Тасевски “ - Скопје  Александар Сибиновски и директорот на електротехничка школа „Мија Станимировиќ“ г-дин Александар Стевановиќ - Ниш, потпишаа меморандум за соработка во Ниш кој  ќе резултира со споделување на знаења и искуства и унапредување на наставниот процес во двете училишта.

1
2
3
1/3 
start stop bwd fwd