На 22.11.2019 тим од наставници и ученици од нашето училиште на чело со директорот Александар Сибиновски го посетија средното училиште ЕТШ „Мија Станимировиќ“ од Ниш . Целта на посетата беше да се запознаат двете училишта, да се разменат искуства, постигнувања како и договори за понатамошна соработка. Благодариме на домаќините за прекрасниот пречек и се надеваме за понатамошни дружења.

01
05
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
01/12 
start stop bwd fwd