На натпреварот за „Лидер на струка 2019“ одржан во училиштето „Ѓошо Викентиев“- Кочани на 6.12.2019 , нашите ученици освоија ПРВИ места во своите образовни профили. Светлана Игнатовска, прво место,профил техничар за транспорт и шпедиција и Кристијан Ангелковски, прво место, профил електротехничар за електроника и телекомуникации.

1
2
3
4
5
1/5 
start stop bwd fwd