Тимот Алтер се подготвуваше за презентација на својот проект на останатите ученици од нашето училиштe.

20190207_100440
20190207_101618
20190207_101926
20190207_102104
20190207_112919
20190207_112923
20190207_114021
20190207_114031
20190207_122316
20190207_122820
01/10 
start stop bwd fwd