Search HP

Информации за вонредни

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Должност на секој вонреден ученик, пропишано со закони кој започнал со полагање на испити од IV година од било која струка е до крајот на 2019 година, да пријави завршен испит или државна матура и проектна задача кај наставникот задолжен за државна матура, Марија Стамболиева 078 240 708.

ВАЖНО

Учениците кои оваа обврска нема да ја завршат во предвидениот рок, нема да можат да полагаат завршен испит или државна матура во испитните рокови предвидени во 2020 година.

Сите уплати во врска со вонредното школување на учениците се вршат на сметката на училиштето на образец ПП50.

Назив и седиште на примач: СУГС Владо Тасевски” – Скопје

Трансакциска сметка: 100000000063095

Go to top
Template by JoomlaShine