Search HP

Информации за вонредни

 

Вонредните ученици се должни да стапат во контакт со наставниците назначени за ментори во комисиите во периодот по објавувањето на комисиите на интернет сајтот на училиштето. Оваа пракса ќе трае се додека испитите се изведуваат преку електронски пат. Во прилог се телефоните на ангажираните наставници за оваа сесија.

Мартин Павлов  078 404 240

Александар Каракачанов  075 404 816

Трајче Шопов 076 442 172

Зоран Ѓорѓиевски  075 200 509

Дејан Стојчески  078 202 958

Катерина Стојческа  078 202 957

Ангела Јошеска  071 278 750

Д.р. Цветанка Ристиќ  078 221 460

Драгиша Секулоски  072 265 125

Томе Аџиевски 071 934 590

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Наредната сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке се одржи од 23 до 30 септември 2020 година. Испитите за истата може да се пријават од 01 до 09 септември.

Испитите се пријавуваат лично во училиштето со почитување на пропишаните мерки за заштита од корона вирус, а полагањето на испитите ке се одвива по електронски пат, како и минатите испитни сесии.

Вонредните ученици кои полагаа испити во изминатите сесии по електронски пат се должни при пријавување на испити за оваа сесија да ги поднесат уплатниците за испитите и останатите документи од минатите испитни сесии кои поради состојбата не можеше да бидат предадени.

Сите ученици кои ке пријават испит во наредната испитна сесија се должни на пријавата да напишат телефонски број и e-mail адреса која е во употреба поради воспоставување на комуникација ученик-наставник.

Испитните комисии и наставниците кои ке ги изведат испитите ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици во периодот по 09 септември.

Go to top
Template by JoomlaShine