ИЗВЕСТУВАЊЕ

Испитите од августовската испитна сесија за вонредни ученици, кандидатите ќе можат да ги пријават по 17 август 2020 кога завршуваат летните одмори.

За денот на отпочнување и начинот на изведување на августовската испитна сесија за вонредни ученици ке бидете известени навремено на почетокот на август, а во корелација и по препораки од надлежните органи и состојбата со корона вирусот во државата.

Скопје 13.07.2020 година