ИЗВЕСТУВАЊЕ

Приемен ден за вонредни ученици за учебната 2020/2021 е секој понеделник од 07.30-10.30 ч.

Сите информации околу вонредното школување учениците  можат да ги добијат кај одговорниот наставник за вонредно школување во школската библиотека.Скопје 09.10.2020                                                                                                                                                                                                         Иван Никчевиќ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Должност на секој вонреден ученик  кој започнал со полагање на испити од IV година од било која струка до крајот на календарска 2020 година , да пријави завршен испит или државна матура и проектна задача кај наставникот Марија Стамболиева 078 240 708

ВАЖНО

Учениците кои оваа обврска нема да ја завршат во предвидениот рок , нема да можат да полагаат завршен испит или државна матура во испитните датуми во 2021 год.