•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HP

Испитни сесии

ПОТСЕТУВАЊЕ

Сите вонредни ученици кои запишале последна година од школување
(IV година за четиригодишно школување и III година за тригодишно
школување) до крајот на декември 2021 година треба да пријават ДРЖАВНА
МАТУРА или ЗАВРШЕН ИСПИТ со пополнување на пријава и со соодветна
уплата.

ЗАВРШЕН ИСПИТ

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ
- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 1500 ДЕНАРИ
ИЗБОРЕН ДЕЛ
- ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (наслов на проектот и ментор)- 2000 денари
- СТРУЧЕН НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ (ментор) – 1500 денари

ДРЖАВНА МАТУРА

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ
- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА и СТРАНСКИ ЈАЗИК или МАТЕМАТИКА
ИЗБОРЕН ДЕЛ
- ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (наслов на проектот и ментор) – 2000 денари
- ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ (историја,физика,бизнис, математика или англиски
јазик)
-СТРУЧЕН НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ (ментор)-1500 денари

Пријавувањето се врши со пополнување на пријава и со доказ за
уплата (уплатата се врши на истата сметка како за полагање на вонреден
испит)
Оние кои тоа нема да го сторат нема да можат да завршат со
школувањето во јуни или август 2022 година, туку ке треба да чекаат наредна
учебна година.
Пријавите за државна матура или завршен испит може да се подигнат во
библиотеката на училиштето.

    СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Никола Наумоски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Никола Наумоски Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Никола Наумоски Спорт и спортски активности IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трјановски Иван Никчевиќ
Оливера Цветковска Техниологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Трајче Шопов Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Технологија на воден и воздушен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Јасмина Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Технологија на патен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Цветанка Ристиќ Јасмина Јошеска Газменд Красниќи
Петре Трпаноски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Петре Трпаноски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Петре Трпаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевси Дејан Стојечски Ангела Јошеска
Димче Кондински Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Димче Кондински Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевси Дејан Стојечски Ангела Јошеска
Димче Кондински Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Драганче Лисолајски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Драганче Лисолајски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Драганче Лисолајски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Дејан Велевски Организација на железнички сообраќај III редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Дејан Велевски Сигналносигурносни и телекомуникациски уреди III редовен Возоводител мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојечски
Дејан Велевски Употреба на влечни возила и товарен прибор III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојечски Катерина Стојческа
Златко Горчевски Организација на железнички сообраќај III редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Златко Горчевски Сигналносигурносни и телекомуникациски уреди III редовен Возоводител мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојечски
Златко Горчевски Употреба на влечни возила и товарен прибор III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојечски Катерина Стојечска
Јасер Цури Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска
Ибрахим Ганији Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Ибрахим Ганији Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Младен Богдановски Спорт и спортски активности IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дарко Трајановски Томислав Христов Иван Никчевиќ
Младен Богдановски Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Билјана Ристова Николина Томовска Зекије Реџај
Младен Богдановски Влеча на возови IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Мартин Темелков Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Мартин Темелков Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Мартин Темелков Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Марјан Атанасовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевси Дејан Стојечски Драгиша Секуловски
Марјан Атанасовски Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојечски
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Катерина Стојечска
Димитар Крстевски Спорт и спортски активности IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Димитар Крстевски Влеча на возови IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Димитар Крстевски Бизнис IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Јасмина Илиоска
Муниб Јакупи Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Трајче Шопов Дејан Стојчески
Муниб Јакупи Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Муниб Јакупи Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Гоце Продановски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Гоце Продановски Физика I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Весна Димовска Анета Михајловска Елизабета Марковска
Гоце Продановски Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Иван Никчевиќ
Робретино Цветковски Хемија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Марија Кири Склодовска    
Робретино Цветковски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска Ангела Јошеска
Христијан Најдовски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Светлана Николовска Елисавета Ангеловска Елена Костовска Аврамовска
Мухамед Касами Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Басри Мехмети Шпедиција и шпедициско работење III изборен Техничар за транспорт и шпедиција алб Џихане Алидеми Газменд Красниќи Цветанка Ристиќ
Басри Мехмети Технологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Газменд Красниќи Џихане Алидеми Цветанка Ристиќ
Басри Мехмети Технологија на воден и воздушен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Газменд Красниќи Џихане Алидеми Цветанка Ристиќ
Петар Пинтоски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јоешска Драгиша Секуловски
Петар Пинтоски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Петар Пинтоски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Гадаф Шабани Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Трајче Шопов Дејан Стојчески
Гадаф Шабани Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Гадаф Шабани Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јоешска Драгиша Секуловски
Николче Стојковски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Николче Стојковски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јоешска Драгиша Секуловски
Николче Стојковски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска Ангела Јошеска
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојечски

 

    МАШИНСКА СТРУКА   
Име и презиме Предмет Година Статус Профил ментор член член
Бојан Христенко Термотехника IV редовен Машинско енергетски техничар Рајна Каевска Целе Пејоски Жељко Ѓаконовиќ
Бојан Христенко Македонски јазик и литература IV редовен Машинско енергетски техничар Билјана Ристова Николина Тодоровска Зекије Реџај
Жарко Весковски Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машинско енергетски техничар Силвија Мироновска Симона Богоевска Бобан Алексовски
Филип Милошевски Гасна техника IV редовен Машинско енергетски техничар Павле Топузовски Елена Лентиќ Јован Милошевски
Филип Милошевски Англиски јазик IV редовен Машинско енергетски техничар Рената Трајановска Лидија Димеска Славица Јанкулоска
Христијан Крстески Спорт и спортски активности IV редовен Машинско енергетски техничар Иван Никчевиќ Томислав Христов Дарко Трајановски
Христијан Крстески Граѓанско образование IV редовен Машинско енергетски техничар Валентина Јаниќ Елена Каровска Силвана Ѓоргов

 

    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА   
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Mентор Член 1 Член 2
Стојче Ѓороски Автоматика III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Љубица Маркудова Елена Костовска Аврамовска Уран Туда
Стојче Ѓороски Дигитална електроника III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Елисавета Ангеловска Дејан Антоновски Уран Туда
Стојче Ѓороски Автомобилска електроника III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Елена КостовскаАврамовска Дејан Крстевски Теута Морати Синани
Абдурахман Истрефи Историја на Македонија II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Ардијана Исени Зекије Реџај Силвана Ѓоргов
Јетмир Кадри Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Уран Туда Теута Морати Синани Ана Петровска
Јетмир Кадри Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Мухамед Зенуни Газменд Красниќи Валентина Јаниќ
Јетмир Кадри Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Меритон Бериша Газменд Красниќи Дарко Трајановски
Сами Имери Практична настава II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Теута Морати Синани Уран Туда Марија Стамболиева
Сами Имери Телекомуникации II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Теута Морати Синани Уран Туда Јасна Домазетовска

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во декември ке се одржи од 24 декември 2021 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 01 декември (среда) заклучно со 10 декември (петок).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 13 декември 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во ноември ке се одржи од 26 ноември 2021 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 01 ноември (понеделник) заклучно со 10 ноември (среда).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 ноември 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.

        СООБРАЌАЈНА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Никола Наумоски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секуловски
Никола Наумоски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секуловски
Оливера Цветковска Математика III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Анита Калановска Гордана Тодоровска Буњамин Алими
Оливера Цветковска Практична настава III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Шпедиција и шпедициско работење III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Хавзи Беќири Организација на превоз на патници и стока со железница IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Хавзи Беќири Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Алекандар Каракачанов Мартин Павлов
Петре Трпаноски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Катерина Стојческа
Петре Трпаноски Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Весна Живаљевиќ Сивија Мироновска Јасмина Илиоска
Петре Трпаноски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Пвлов
Димче Кондински Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Драгиша Секуловски Зоран Ѓорѓиевски
Димче Кондински Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секуловски
Димче Кондински Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Драганче Лисолајски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Драганче Лисолајски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Драганче Лисолајски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Цветанка Ристиќ
Мирослав Трпковски Технолгија на ракување и складирање на товарот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Технолгија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Цветанка Ристиќ Катерина стојческа Газменд Красниќи
Дејан Велевски Организација на железнички сообраќај II редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Јасмина Јошеска
Златко Горчевски Организација на железнички сообраќај II редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Јасер Цури Техничко цртање со нацртна геометрија и AUTOCAD I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска
Јасер Цури Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина стојческа Ангела Јошеска
Ибрахим Ганији Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Јасмина Илиоска
Ибрахим Ганији Бизнис IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Весна Живаљевиќ Сивија Мироновска Јасмина Илиоска
Младен Богдановски Англиски јазик IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Рената Трајановска Лидија Димевска Искра Новковска
Младен Богдановски Математика IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Гордана Тодоровска Елизабета Марковска Павлина Пауновска
Младен Богдановски Бизнис IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Весна Живаљевиќ Сивија Мироновска Јасмина Илиоска
Мартин Темелков Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Иван Никчевиќ
Мартин Темелков Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Иван Никчевиќ
Мартин Темелков Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Бојан Маџовски
Марјан Атанасовски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Драгиша Секуловски
Марјан Атанасовски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Атанас Здравковиќ Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Драгиша Секуловски Ангела Јошеска
Атанас Здравковиќ Сообраќајна географија I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Јасмина Јошеска
Атанас Здравковиќ Основи на сообраќај I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ
Димитар Здравевски Англиски јазик IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Рената Трајановска Маргарита Алчевска Искра Новковска
Димитар Здравевски Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Гордана Илиева Анамарија Милошевска Зекије Реџај
Димитар Здравевски Математика IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Елизабета Марковска Гордана Тодоровска Павлина Пауновска
Муниб Јакупи Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Иван Никчевиќ
Муниб Јакупи Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Бојан Маџовски
Муниб Јакупи Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дарко Трајановски Иван Никчевиќ Бојан Маџовски
Гоце Продановски Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Гоце Продановски Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Томислав Христов
Гоце Продановски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Јасмина Јошеска
Робретино Цветковски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ
Робретино Цветковски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Драгиша Секуловски Ангела Јошеска
Робретино Цветковски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Јасмина Јошеска
Христијан Најдовски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Христијан Најдовски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Драгиша Секуловски
Христијан Најдовски Основи на машинство со машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Силвија Мироновска Симона Богоевска
Мухамед Касами Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ
Мухамед Касами Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Дарко Трајановски
Мухамед Касами Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Иван Никчевиќ
Басри Мехмети Англиски јазик III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџихамза Маргарита Алчевска
Басри Мехмети Албански јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Анамарија Милошевска
Басри Мехмети Македонски јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Анамарија Милошевска Гордана Илиева Зекије Реџај

 

        МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Бојан Христенко Граѓанско образование IV редовен Машинско енергетски техничар мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Силвана Ѓоргов
Жарко Весковски Технологија на обработка I редовен Машинско енергетски техничар мак Павле Топузовски Рајна Каевска Јован Милошевски
Жарко Весковски Информатика I редовен Машинско енергетски техничар мак Сениха Мандал Добре Михајлов Анита Калановска
Жарко Весковски Машински елементи со механика I редовен Машинско енергетски техничар мак Целе Пејоски Силвија Мироновска Симона Богоевска

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Сами Имери Дигитална електроника II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска
Сами Имери Аналогна електроника II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Елисавета Ангеловска
Сами Имери Основи на мерења и електрични кола II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Марија Стамболиева
Стојче Ѓороски Спорт и спортски активности III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Томислав Христов Бојан Маџовски Меритон Бериша
Стојче Ѓороски Дигитални комуникации III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Љубица Маркудова Дејан Антоновски Газменд Красниќи
Go to top
Template by JoomlaShine