Search HP

Испитни сесии

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЗА ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ ВО МАРТ

ЌЕ СЕ ОДРЖИ ОД

27 МАРТ 2020год.(ПЕТОК),

СО ПОЧЕТОК ВО 11и30ч.

РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА  ИСПИТИТЕ  ЗА ОВАА СЕСИЈА Е

 ОД 02 МАРТ ДО 11 МАРТ

ПО ОВОЈ РОК ПРИЈАВИ НЕМА ДА СЕ ПРИМААТ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЗА ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ ВО ФЕВРУАРИ

ЌЕ СЕ ОДРЖИ ОД

21 ФЕВРУАРИ 2020год.(ПЕТОК),

СО ПОЧЕТОК ВО 11и30ч.

РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ОВАА СЕСИЈА Е

ОД 01 ФЕВРУАРИ ДО 10 ФЕВРУАРИ
ПО ОВОЈ РОК ПРИЈАВИ НЕМА ДА СЕ ПРИМААТ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЗА ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ ВО ДЕКЕМВРИ

ЌЕ СЕ ОДРЖИ ОД

20 ДЕКЕМВРИ 2019год.(ПЕТОК),

СО ПОЧЕТОК ВО 11и30ч.

РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ОВАА СЕСИЈА Е

ОД 01 ДЕКЕМВРИ ДО 10 ДЕКЕМВРИ
ПО ОВОЈ РОК ПРИЈАВИ НЕМА ДА СЕ ПРИМААТ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИСПИТНА СЕСИЈАЗА ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ ВО НОЕМВРИ

ЌЕ СЕ ОДРЖИ ОД

29 НОЕМВРИ 2019год.(ПЕТОК),

СО ПОЧЕТОК ВО 11и30ч.

РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА  ИСПИТИТЕ  ЗА ОВАА СЕСИЈА Е

ОД 01 НОЕМВРИ ДО 12 НОЕМВРИ

ПО ОВОЈ РОК ПРИЈАВИ НЕМА ДА СЕ ПРИМААТ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ОКТОМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ

ЌЕ СЕ ОДРЖИ ОД

25ОКТОМВРИ 2019год.(ПЕТОК),

СО ПОЧЕТОК ВО 11и30ч.

ИСПИТИТЕ ЗА ОКТОМВРИСКАТА СЕСИЈА МОЖЕ ДА СЕ

ПРИЈАВАТ ДО

10 ОКТОМВРИ 2019год.(ЧЕТВРТОК).
ПО ОВОЈ РОК ПРИЈАВИ НЕМА ДА СЕ ПРИМААТ

Go to top
Template by JoomlaShine