ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

Поради Велигденските и Првомајските празници, априлската испитна сесија ке се одржи од 10 мај 2019 година.

Испитите почнуваат во 11и30ч.

Испитите може да се пријават заклучно со 10 април 2019година (среда). По завршување на овој рок пријави нема да се примаат. Неточно, нечитко, делумно потполнети и пријави без соодветна уплатница за испит нема да се примаат.
Вонредните ученици сите информации околу испитите можат да ги најдат на огласната табла на училиштето и на www.sugsvladotasevski.edu.mk
Испитните комисии за секоја сесија за секој кандидат ке бидат објавени на огласната табла и на интернет страницата на училиштето, една недела пред започнувањето на испитите, согласно правилникот за вонредни ученици, за евентуалниконсултации на учениците со менторите.
Воедно ве исвестуваме дека рокот за пријавување на испити за мајската испитна сесија за вонредни ученици е 10 мај 2019 (петок), а истата ке се одржи од 31 мај 2019 година (петок).