ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ОД 28 ЈУНИ 2019 г. СО ПОЧЕТОК ОД 11и30ч
ИСПИТИТЕ ЗА ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВАТ

ДО

11 ЈУНИ 2019год.(ВТОРНИК)

Неточно, нечитко, делумно потполнети и пријави без соодветна

уплатница за испит нема да се примаат.