Име и презиме Предмет Година Mентор Член 1 Член 2
Буњамин Јашари Македонски јазик и литература III Силвана Новевска Билјана Ристова Зекије Реџај
Буњамин Јашари Албански Јазик и литература III Зекије Реџај Џевдет Шабани Силвана Новевска
Буњамин Јашари Англиски јазик III Ајсел Хаџихамза Арбен Мехмети Катица Кузмановска
Андреј Столевски Бизнис IV Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Андријана Ристовска
Андреј Столевски Електронски склопови и уреди IV Јасна Домазетовска  Дејан Крстевски Катерина Малова
Бојана Станкова Математика III Павлина Пауновска Гордана Тодоровска Кристина Соколова
Бојана Станкова Македонски јазик и литература III Силвана Новевска Билјана Ристова Зекије Реџај
Бојана Станкова Англиски јазик III Катица Кузмановска Рената Трајановска Соња Јовковска
Кристијан Илиевски Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Кристијан Илиевски Телекомуникациски склопови и уреди IV Катерина Малова Дејан Крстевски Јасна Домазетовска
Кристијан Илиевски Математика IV Павлина Пауновска Гордана Тодоровска Кристина Соколова
Хафиз Демири Спорт и спортски активности III Берат Абази Меритон Бериша Иван Никчевиќ
Хафиз Демири Практична настава III Сеад Смајли Теута Морати Синани Катерина Малова
Хафиз Демири Електронски склопови и уреди III Теута Морати Синани Сеад Смајли Јасна Домазетовска