ИЗВЕСТУВАЊЕ

Декемвриската сесија за полагање на испити за
вонредни ученици ке се одржи од 22 декември 2020
година (петок) во 11и30ч.
Испитите за истата може да се пријават од 01
декември (петок) до 08 декември (петок) во
училиштето.
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици во периодот по 10 декември 2020.
Пријавувањето и полагањето на испитите ке се
изведува со строго почитување на мерките за
превенција од корона вирусот пропишани од
надлежните органи.