ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Електротехника I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Јасна Домазетовска
Абдурахман Истрефи Информатика I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Зекије Реџај Сениха Мандал
Абдурахман Истрефи Техничко цртање I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сумеја Шабани Сејхан Емини Елена Лентиќ
Бојана Станкова Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Рамиз Љатифи
Бојана Станкова Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елена Каровска Валентина Јањиќ Мухамед Зенуни
Ехад Нурединов Дигитална електроника и микропроцесори III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен  Ганиу Сеад Смајли Елисавета Ангеловска
Ехад Нурединов Практична настава III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Светлана Николовска
Ехад Нурединов Спорт и спортски активности III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Томислав Христов Дарко Трајановски
Ерсан Нуредини Практична настава III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Светлана Николовска
Ерсан Нуредини Спорт и спортски активности III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Ерсан Нуредини Електронски склопови и уреди III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Ганиу Сеад Смајли Марија Стамболиева
Марија Јовчевска Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Катица Кузмановска Соња Јовчевска Рената Трајановска
Марија Јовчевска Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Анамрија Милошевска Наташа Петревска Зекије Реџај
Марија Јовчевска Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Томислав Христов Иван Никчевиќ Меритон Бериша
Елвис Мустафи Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Љубица Маркудова
Елвис Мустафи Телекомуникациски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Ганиу Сеад Смајли Ана Петровска Ристовска
Елвис Мустафи Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Ганиу Сеад Смајли Ана Петрова

 

    СООБРАЌАЈНА СТРУКА   
Име и презиме Предмет Година статус Профил Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Влатко Костовски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Влатко Костовски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Никола Стојанов Граѓанско образование IV редовен Техничар за железнички сообраќај Елена Каровска Валентина Јањиќ Миа Хаџи Пецова
Никола Стојанов Превоз на патници и стока со железница IV изборен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Никола Стојанов Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Ристо Блажески Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Елена Лентиќ Дејан Стојчески Трајче Шопов
Ристо Блажески Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Ристо Блажески Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Александар Каракачанов Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Александар Каракачанов Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Зоран  Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Александар Каракачанов Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Трајче Шопов Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Трајче Шопов Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Зоран  Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Трајче Шопов Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Никола Наумоски Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Лидија Пшенко Томе Аџиевски  
Никола Наумоски Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Томе Аџиевски Лидија Пшенко  
Оливера Цветковска Ликовна уметност I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Томе Аџиевски Лидија Пшенко Зекије Реџај
Оливера Цветковска Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Зулфије Јашари
Оливера Цветковска Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Ангела Јошеска Драгиша Секуловски Сумеја Шабани
Наим Ибраими Организација на железнички сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Наим Ибраими Влеча на возови III редовен Техничар за железнички сообраќај Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Наим Ибраими Експлоатација на железнички возила III редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Зоран  Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Николче Силев Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Николче Силев Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Елена Лентиќ Рајна Каевска Станка Митева
Виктор Ничовски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Елена Лентиќ Рајна Каевска Станка Митева
Виктор Ничовски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Виктор Ничовски Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Сениха Мандал Добре Михајлов  
Хавзи Беќири Организација на железнички сообраќај II редовен Техничар за железнички сообраќај Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Хавзи Беќири Влеча на возови II редовен Техничар за железнички сообраќај Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Хавзи Беќири Експлоатација на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај Дејан Стојчески Зоран  Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Ибрахим Ганији Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Ибрахим Ганији Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа

 

    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година  Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Рамиз Љатифи
Филип Милошевски Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Анамрија Милошевска Наташа Петревска Зекије Реџај
Филип Милошевски Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елена Каровска Валентина Јањиќ Миа Хаџи Пецова