ИЗВЕСТУВАЊЕ

Мартовската сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке се одржи од 26 март 2021 година (петок) во 11и30ч. Испитите за истата може да се пријават од 01 март (понеделник) заклучно со 09 февруари (вторник) во училиштето.

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 10 март 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.