ИЗВЕСТУВАЊЕ

Мајската сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке се одржи од 28 мај 2021 година (петок) во 11и30ч.

Испитите за истата може да се пријават од 04 мај (вторник) заклучно со 12 мај (среда) во училиштето.

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 мај 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.