СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Никола Наумоски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Никола Наумоски Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвија Мироновска Елена Лентиќ Весна Живаљевиќ
Никола Наумоски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов Александар Каракачанов
Оливера Цветковска Македонски јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Наташа Петреска Николина Томовска Тодоровска Зекије Реџај
Оливера Цветковска Бизнис III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Рамиз Љатифи
Оливера Цветковска Англиски јазик III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Рената Трајановска Славица Јанкуловска Арбен Мехмети
Хавзи Беќири Организација на превоз на патници истока со железница IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Хавзи Беќири Практична настава IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски
Хавзи Беќири Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак д-р Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Петре Трпаноски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Петре Трпаноски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Петре Трпаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов Александар Каракачанов
Димче Кондински Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Димче Кондински Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Мартин Павлов
Димче Кондински Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Силвија Мироновска Весна Живаљевиќ
Драганче Лисолајски Спорт и спортски активности II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Мирослав Трпковски Технолгија на железнички транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Мирослав Трпковски Технолгија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак д-р Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Мирослав Трпковски Математика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Анита Калановска Елизабета Марковска Ставревска Павлина Пауновска
Новица Велјаноски Организација на железнички сообраќај II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Новица Вељановски Логистика II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Новица Вељановски Организација на превоз на патници истока со железница II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Васко Карадиновски Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Возоводител мак Драгиша Секулоски Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Васко Карадиновски Географија I редовен Возоводител мак Билјана Глигорова д-р Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Васко Карадиновски Основи на сообраќај I редовен Возоводител мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Дејан Велевски Сигнално сигурносни и телекомуникациски уреди II редовен Возоводител мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Дејан Велевски Сообраќајна географија II редовен Возоводител мак Билјана Глигорова д-р Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Дејан Велевски Стабилни постројки II редовен Возоводител мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Златко Горчевски Сигурносно сигнални и телекомуникациски уреди II редовен Возоводител мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Златко Горчевски Стабилни постројки II редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Мартин Павлов
Златко Горчевски Сообраќајна географија II редовен Возоводител мак Билјана Глигорова д-р Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Јасер Цури Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Јасер Цури Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Бесар Неби Технологија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Газменд Красниќи Сумеа Шабани Ангела Јошеска
Бесар Неби Спорт и спортски активности II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Меритон Бериша Газменд Красниќи Томислав Христов
Бесар Неби Технологија на железнички транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Газменд Красниќи Сумеа Шабани Катерина Стојческа

 

    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Физика II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сејхан Емини Зекије Реџај Анета Михајловска
Абдурахман Истрефи Спорт и спортски активности II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Газменд Красниќи Дарко Трајановски
Абдурахман Истрефи Практична настава II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елена Костовска Аврамовска
Сами Имери Албански јази к и литература II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Николина Тодоровска Томовска
Сами Имери Историја на Македонија II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Ардијана Исени Зекије Реџај Силвана Ѓоргов
Сами Имери Информатика II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Газменд Красниќи Сениха Мандал

 

    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Гасна техника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Павле Топузовски Јован Милошевски Целе Пејовски