ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во октомври ке се одржи од 29 октомври 2021 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 29 септември (среда) заклучно со 08 октомври (петок).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 октомври 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.