ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во ноември ке се одржи од 26 ноември 2021 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 01 ноември (понеделник) заклучно со 10 ноември (среда).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 ноември 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.