ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во декември ке се одржи од 24 декември 2021 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 01 декември (среда) заклучно со 10 декември (петок).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 13 декември 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.