СООБРАЌАЈНА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Никола Наумоски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Никола Наумоски Граѓанско образование IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Силван Ѓоргов
Никола Наумоски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јоешска
Оливера Цветковска Комбиниран транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Комбиниран транспорт III изборен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Јасмина Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Шпедиција и шпедициско работење III изборен Техничар за транспорт и шпедиција мак Ангела Јошеска Драгиша Секуловски Газменд Красниќи
Драганче Лисолајски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Драганче Лисолајски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Катерина Стојческа Зоран Ѓорѓиевски
Дејан Велевски Граѓанско образование III редовен Возоводител мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Маријан Трајковски
Дејан Велевски Организација на превоз на патници III редовен Возоводител мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ
Дејан Велевски Употреба на влечни возила и товарен прибор III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Катерина Стојческа
Златко Горчевски Граѓанско образование III редовен Возоводител мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Маријан Трајковски
Златко Горчевски Организација на превоз на патници III редовен Возоводител мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ
Златко Горчевски Употреба на влечни возила и товарен прибор III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Катерина Стојческа
Јасер Цури Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ
Јасер Цури Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Валентина Јаниќ
Јасер Цури Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Ставревска Марковска
Ибрахим Ганији Граѓанско образование III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Силвана Ѓоргов
Ибрахим Ганији Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Ибрахим Ганији Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Младен Богдановски Влеча на возови IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Цветанка Ристиќ Ангела Јоешска
Марјан Атанасовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Марјан Атанасовски Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Димитар Крстевски Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Цветанка Ристиќ Мартин Павлов Дејан Стојчески
Димитар Крстевски Влеча на возови IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Цветанка Ристиќ Ангела Јоешска
Димитар Крстевски Транспортсно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Гадаф Шабани Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојечска
Гадаф Шабани Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Јасмина Јошеска
Мирослав Трпковски Практична настава III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Драгиша Секуловска Зоран Ѓорѓиевски Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Комбиниран транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Алекандар Каракачанов Трајче Шопов Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Бизнис III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Весна Живаљевиќ Јасмина Јошеска Илиска Рамиз Љатифи

 

        МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Технологија на обработка II редовен Машинско енергетски техничар мак Павле Топузовски Силвија Мироновска Симона Богоевска
Жарко Весковски Информатика II редовен Машинско енергетски техничар мак Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Жарко Весковски Историја на Македонија II редовен Машинско енергетски техничар мак Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски Елена Каровска
Филип Милошевски Хидропневматска техника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Целе Пејоски
Филип Милошевски Хидропневматска техника IV изборен Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Целе Пејоски

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Македонски јазик и литература III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Силвана Новевска Сања Николовска Зекије Реџај
Абдурахман Истрефи Албански јазик и литература III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Силвана Новеска
Абдурахман Истрефи Англиски јазик III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџихамза Рената Трајановска
Сами Имери Албански јазик и литература III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Сања Николовска
Сами Имери Дигитална електроника и микропроцесори III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Сеад Смајли Елисавета Ангеловска
Сами Имери Бизнис III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Рамиз Љатифи Газменд Красниќи Весна Живаљевиќ
Мирнес Курбардовиќ Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Мирнес Курбардовиќ Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Мухамед Зенуни
Мирнес Курбардовиќ Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Весна Живаљевиќ Јасмина Јошеска Илиоска Рамиз Љатифи
Стојче Ѓороски Македонски јазик и литература III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Силвана Новевска Сања Николовска Зекије Реџај
Стојче Ѓороски Англиски јазик III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Рената Трајановска Искра Новковска Ајсел Хаџихамза