ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во февруари 2022 година ќе се одржи од 25 февруари 2022 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 31 јануари (понеделник) заклучно со 9 декември (среда).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 10 февруари 2022 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи. Доколку има промени во законските прописи поврзани со корона вирусот, ќе бидете известени навремено.