АПРИЛ 2022 - 29.04.2022 (петок)     СООБРАЌАЈНА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Христијан Најдовски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Христијан Најдовски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Андреј Павлевски Хемија I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова СУГС Марија Кири Склодовска    
Андреј Павлевски Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Мартин Павлов Драгиша Секулоски Катерина Стојческа
Оливера Цветковска Комбиниран транспорт IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Трајче Шопов Катерина Стојческа Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Транспортно право и осигурување IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Цветанка Ристиќ Трајче Шопов Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Шпедиција и шпедициско работење IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Ангела Јошеска Мартин Павлов Газменд Красниќи
Петре Трпаноски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Петре Трпаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Димче Кондински Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Димче Кондински Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Димче Кондински Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Драганче Лисолајски Спорт и спортски активности IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Томислав Христов Иван Никчевиќ Бојан Маџовски
Драганче Лисолајски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Драганче Лисолајски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Мирослав Трпковски Шпедиција и шпедициско работење III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Ангела Јошеска Мартин Павлов Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Математика III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Елизабета Марковска Ставревска Билјана Божиновска Исмаил Амети
Мирослав Трпковски Комбиниран транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Катерина Стојческа Александар Каракачанов Газменд Красниќи
Ибрахим Ганији Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Катерина Стојческа
Ибрахим Ганији Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Ибрахим Ганији Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Гадаф Шабани Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секулоски
Гадаф Шабани Технологија на ракување и скаладирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Катерина Стојческа Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Стефан Сиљаноски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Катерина Стојческа
Стефан Сиљаноски Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа

 

        МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Бизнис III редовен Машинско енергетски техничар мак Весна Живаљевиќ Елена Каровска Силвија Мироновска
Жарко Весковски Хидропневматска техника III редовен Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Симона Богоевска Силвија Мироновска
Жарко Весковски Термотехника III редовен Машинско енергетски техничар мак Рајна Каевска Јован Милошевски Бобан Алексовски
Жарко Јаневски Граѓанско образование I редовен Машинско енергетски техничар мак Валентина Јањиќ Елена Каровска Миа Хаџипецова
Жарко Јаневски Информатика I редовен Машинско енергетски техничар мак Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Жарко Јаневски Машински елементи со механика I редовен Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Симона Богоевска Јован Милошевски

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Електронски склопови и уреди III изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска
Абдурахман Истрефи Практична настава III изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска
Абдурахман Истрефи Телекомуникациски склопови и уреди III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска
Мирнес Курбардовиќ Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Гордана Тодоровска Елизабета Марковска Ставревска Исмаил Амети
Мирнес Курбардовиќ Математика IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Гордана Тодоровска Павлина Пауновска Исмаил Амети
Блерим Бафти Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Рамиз Љатифи Газменд Красниќи Весна Живаљевиќ
Блерим Бафти Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Елисавета Ангеловска
Блерим Бафти Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Томислав Христов Иван Никчевиќ