Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Христијан Најдовски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Христијан Најдовски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Христијан Најдовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Андреј Павлевски Експлоатација на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Трајче Шопов Александар Каракачанов Дејан Стојечски
Андреј Павлевски Tехнологија на ракување со товарот II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Мартин Павлов Катерина Стојческа Зоран Ѓорѓиевски
Андреј Павлевски Логистика во транспортот II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Оливера Цветковска Комбиниран транспорт IV изборен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Трајче Шопов Катерина Стојческа Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Практична настава IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Цветанка Ристиќ Зоран Ѓорѓиевски Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Транспортно право и осигурување IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Ангела Јошеска Дејан Стојчески Газменд Красниќи
Петре Трпаноски Бизнис IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Весна Живаљевиќ Јасмина Илиоска Силвија Мироновска
Петре Трпаноски Граѓанско образование IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Валентина Јаниќ Миа Хаџи Пецова Елена Каровска
Димче Кондински Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Димче Кондински Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Мирослав Трпковски Шпедиција и шпедициски работење III изборен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Ангела Јошеска Мартин Павлов Џихан Алидеми
Мирослав Трпковски Англиски јазик III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Маргарита Алчевска Искра Новковска Ајсел Хаџихамза
Ибрахим Ганији Граѓанско образование IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Валентина Јаниќ Миа Хаџи Пецова Елена Каровска
Ибрахим Ганији Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Ибрахим Ганији Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Ибрахим Ганији Бизнис IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Весна Живаљевиќ Јасмина Илиоска Силвија Мироновска
Гадаф Шабани Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Драгиша Секулоски
Стефан Сиљаноски Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Стефан Сиљаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Стефан Сиљаноски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Јасер Цури Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Драгиша Секулоски
Младен Богдановски Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Гордана Илиева Сања Николовска Зекије Реџај
Младен Богдановски Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Младен Богдановски Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Јасмина Јошеска
Димитар Крстевски Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Димитар Крстевски Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов  Трајче Шопов
Димитар Крстевски Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Мелек Рамадани Техничко цртање и КАД I редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб нова Сумеа Шабани Газменд Красниќи Ангела Јошеска
Мелек Рамадани Граѓанско образование I редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб нова Мухамед Зенуни Газменд Красниќи Миа Хаџи Пецова

 

          МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Програма Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Мерење во енергетика III редовен   Машинско енергетски техничар мак Рајна Каевска Елена Лентиќ Целе Пејоски
Жарко Весковски Практична настава III редовен   Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Целе Пејоски Жељко Ѓаконовиќ
Жарко Јаневски Техничко цртање со КАД II II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Симона Богоевска Бобан Алексовски
Жарко Јаневски Технологија на обработка I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Бобан Алексовски Симона Богоевска Елена Лентиќ
Жарко Јаневски Машинство и други сектори I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Симона Богоевска Жељко Ѓаконовиќ

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Албански јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Газменд Красниќи Гордана Илиева
Абдурахман Истрефи Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сања Николовска Гордана Илиева Зекије Реџај
Абдурахман Истрефи Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Ајсел Хаџихамза Арбен Мехмети Славица Јанкулоска
Блерим Бафти Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета ангеловска
Блерим Бафти Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Исмаил Амети Газменд Красниќи Гордана Тодоровска
Блерим Бафти Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Гордана Илиева Сања Николовска Зекије Реџај
Сами Имери Албански јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Газменд Красниќи Сања Николовска
Сами Имери Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Ајсел Хаџихамза Арбен Мехмети Славица Јанкулоска
Сами Имери Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Гордана Илиева Сања Николовска Зекије Реџај
Јетмир Кадри Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Елисавета Ангеловска
Јетмир Кадри Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Исмаил Амети Газменд Красниќи Елизабета Марковска Ставревска
Јетмир Кадри Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сања Николовска Гордана Илиева Зекије Реџај