ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во јуни 2022 година ке се одржи од 24 јуни 2022 година (петок) во 09и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 01 јуни (среда) заклучно со 09 јуни (четврток).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 10 јуни 2022 год.