ЈУНИ 2022 - 24.06.2022 (петок)     СООБРАЌАЈНА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Христијан Најдовски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Катерина Стојческа
Христијан Најдовски Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Трајче Шопов Цветанка Ристиќ
Христијан Најдовски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Андреј Павлевски Одржување на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Андреј Павлевски Tехнологија на складирање на товарот II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Катерина Стојечска Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ
Андреј Павлевски Железничка сигнализација II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Оливера Цветковска Шпедиција и шпедициски работење IV изборен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Мартин Павлов Дејан Стојчески Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Практична настава IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Дејан Стојчески Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Спорт и спортски активности IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Томислав Христов Иван Никчевиќ Меритон Бериша
Мирослав Трпковски Англиски јазик IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Лидија Димеска Славица Јанкулоска Зекије Реџај
Мирослав Трпковски Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Стевана Илиевска Наташа Петреска Зекије Реџај
Гадаф Шабани Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Драгиша Секуловски
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Стефан Сиљаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиески
Јасер Цури Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Јасер Цури Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Јасер Цури Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Весна Живаљевиќ Јасмина Илиоска Силвија Мироновска
Младен Богдановски Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Младен Богдановски Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Т рајче Шопов
Младен Богдановски Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Јасмина Јошеска

 

          МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Програма Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Термотехника III изборен   Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Рајна Каевска Силвија Мироновска
Жарко Весковски Практична настава III изборен   Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Целе Пејоски Жељко Ѓаконовиќ
Жарко Јаневски Хидропневматска техника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Бобан Алексовски
Жарко Јаневски Електротехника со електроника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Валентина Тренчевска Елисавета Ангеловска Елена Костовска Аврамовска
Жарко Јаневски Машински елементи со механика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Силвија Мироновска Бобан Алексовски
Христијан Крстески Математика IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Елизабета Марковска Ставревска Гордана Тодоровска Лилјана Соломановска
Христијан Крстески Англиски јазик IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Рената Трајановска Лидија Димеска Славица Јанкулоска
Христијан Крстески Бизнис IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Весна Живаљевиќ Јасмина Илиоска Силвија Мироновска
Филип Милошевски Автоматско управување IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Жељко Ѓаконовиќ Целе Пејоски
Филип Милошевски Практична настава IV изборен   Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Целе Пејоски Жељко Ѓаконовиќ

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Програма Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Исмаил Амети Газменд Красниќи Елизабета Марковска Ставревска
Абдурахман Истрефи Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Рамиз Љатифи Газменд Красниќи Весна Живаљевиќ
Абдурахман Истрефи Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Меритон Бериша Иван Никчевиќ Томислав Христов
Јетмир Кадри Електронски склопови и уреди IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Уран Туда Газменд Красниќи Елисавета Ангеловска
Јетмир Кадри Практична настава IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Уран Туда Газменд Красниќи Елисавета Ангеловска
Јетмир Кадри Телекомуникациски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елкетроника и телекомуникации алб   Уран Туда Газменд Красниќи Елисавета Ангеловска
Стојче Ѓороски Учење преку работа кај работодавач III редовен Електротехничар за елкетроника и телекомуникации мак нова Елена Костовска Аврамовска Марија Стамболиева Елисавета Ангеловска